Jacqueline Wouters
 
Patchwork en Quilten

Cursus Voorwaarde

Aanmelding , bevestiging en cursusvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, lessen, workshops en overige activiteiten die worden aangeboden. In deze voorwaarden wordt alleen de term cursus gehanteerd. Het volledige aanbod staat op de website. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze cursusvoorwaarden en met de gegevens zoals vermeld in het cursusaanbod op de website.

Bij aanmelding verbind u zich aan onze algemene cursusvoorwaarden, deze zijn;

* Een cursus of workshop gaat alleen door bij voldoende deelname (min. 5 personen). U ontvangt tijdig een bevestigingsbrief over het doorgaan, tenzij u zelf pas kort voor aanvang aanmeld volgt daarna zsm de bevestigingsbrief. Bij het niet doorgaan van een cursus onzerzijds wordt een eventuele aanbetaling binnen 10 dagen geretourneerd.

* Ten alle tijden is bij annulering binnen drie weken vóór aanvang van de cursus het volledige lesgeld verschuldigd, tenzij u zelf zorgt dat er een cursist uw plaats inneemt/betaald (dit is ook van toepassing  ingeval van ziekte, Corona test of alle andere overmacht situaties)

* Bij aanmelding/inschrijving binnen 3 weken voor aanvang cursus, bent u ten alle tijden het gehele cursusgeld verschuldigd.

* De cursuskosten worden uiterlijk op de eerste les in het geheel voldaan. Ingeval van afwezig wordt het beschuldigde bedrag direct overgemaakt.

* Eventuele materiaalkosten worden per les afgerekend.

* Als een cursist door omstandigheden een les niet kan volgen, dient deze de docent hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In dergelijke gevallen vindt geen restitutie van deelnemersgeld plaats en kan geen aanspraak worden gemaakt op een vervangende les, wij doen wel ons best om een vervangende les aan te bieden, waar mogelijk is, in de periode dat de cursus duurt.

* Wanneer een les niet door kan gaan vanwege ziekte/verhindering van de docent krijgt de deelnemer daarvan via e-mail of wel telefonisch bericht, hiervoor wordt ten alle tijden een vervangende les aangeboden.

* Covid19, wanneer vanwege overheid regels een cursus geannuleerd moet worden tijdens een lopende cursus,  bieden wij hiervoor later een vervangende datum aan.  Bij een nog te starten cursus wordt de aanbetaling geretourneerd of een vervangende datum aangeboden, dit in overleg met cursist.

* Schriftelijk materiaal - beschrijvingen, patronen, etc. - wordt alleen afgegeven bij het volgen van les(sen) bij Jacqueline Wouters Patchwork & Quilten Op het materiaal rust copyright. Door deel te nemen aan een cursus is de deelnemer de verplichting aangegaan dat hij/zij geen materiaal (of kopieën) afgeeft aan derden

* Jacqueline Wouters Patchwork & Quilten behoudt zich het recht voor om foto- en video opnames, gemaakt tijdens activiteiten en lessen, te gebruiken voor promotie. In de meeste gevallen worden foto’s en filmpjes op onze website en Social Media geplaatst, soms wordt het gebruikt voor gedrukte media. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dat kenbaar maken, Bij Jacqueline Wouters

* Jacqueline Wouters Patchwork & Quilten is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de activiteiten/cursussen die zijn georganiseerd.

* Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist de directie van Jacqueline Wouters Patchwork & Quilten.

 

Jacqueline Wouters Patchwork & Quilten 

j.wouters73@gmail.com